Nainstalujte si:
       

Překlad gradation


gradation = stupňování; gradace; postupný přechod; stupeň; odstupňování; postup (ponenáhlý); odstínění (barev, tónů, pozvolné); stínování; zarovnání; stupnění; třídění; stupnice barev
aggregate gradation = rozdělení zrnitosti kameniva; zrnitost kameniva;
grade   grader   gradient   grading   graduation   graft   grafting   grain