Nainstalujte si:
       

Překlad grace


grace = slušnost; přízeň; lhůta z milosti (odklad splátky, obch.); půvab (nenucený, přirozený); odpuštění; grácie; ozdoba; okrasa; zdvořilost; milost (boží, též oslovení, titul); laskavost; odklad (v plnění závazku); slitování; milosrdenství (požehnání); ctnost
evil grace = pech; smůla;
say grace = pomodlit se před jídlem a po jídle; pomodlit se před jídlem; act of grace = skutek milosti;
coup de grace = rána z milosti;
days of grace = respiro;
fall from grace = upadnout do nemilosti;

Překlad grace z webu:
Grace was simply the cowed dog among them.  Grace mezi nimi prostě hrála roli bojácné chudinky.
She had the grace to look down, ashamed.  Měla tu slušnost, že zahanbeně sklopila hlavu.
Casey noticed the animal grace to his walk.  Casey si všimla, že kráčí lehce a pružně jako šelma.
Though that is a saving grace in one respect.  I když to má i jednu dobrou stránku.
The girl moved through the water with the grace of a dolphin.  Dívka se ve vodě pohybovala s půvabem delfína.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgracious   gradation   grade   grader   gradient   grading   graduation   graft