Nainstalujte si:
       

Překlad governor


governor = guvernér; vládce; vladař; ředitel (instituce); správce; místodržitel; šéf; starej; panovník; regulátor (odstředivý regulátor); člen správní rady; náčelník; místodržící; regulační ventil; ředitel věznice (GB); guvernérský; představený; krátká chodba
automatic governor = regulátor; automatický regulátor;
mechanical governor = mechanický regulátor; mechanický regulátor otáček; odstředivý regulátor;
overspeed governor = regulátor otáček; omezovač otáček;
rpm governor = regulátor otáček;

Překlad governor z webu:
The governor frowned.  Guvernér se zarazil.
Does the governor know?  Guvernér o tom věděl?
I'll talk to the governor first thing.  Co nejdřív promluvím s guvernérem.
By the way, did the governor phone you?  Mimochodem, už ti volal guvernér?
And it was responsible to the governor alone.  A podléhalo pouze guvernérovi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgrace   gracious   gradation   grade   grader   gradient   grading   graduation