Nainstalujte si:
       

Překlad government


government = vláda (státu, způsob řízení); vládní; řízení; vedení; ovládání; panování; správa (čeho); státní ústava; vládní forma (státní); vládní systém; státní; shoda; politická věda (zast.); ústavní právo; stát; pravidlo; vládnutí; státní moc; ustálená vazba
caretaker government = úřednická vláda; vláda úředníků; prozatímní vláda; dočasná vláda;
central government = ústřední vláda; ústřední správa;
constitutional government = režim ústavnosti; ústavnost;
elected government = zvolená vláda; zvolil vládu;

Překlad government z webu:
Government regulations, sir?  Myslíte vládní předpisy, pane?
The government say.  Vláda to tak chce.
All the government funds're in it.  Jsou v ní všechny vládní peníze.
That looks like government to me.  To mi připadá jako vláda.
So many experts on government grants.  Tolik učených pánů tudy projde.
Ah, but what does your government think?  Tak tohle si myslí vaše vláda?
But even so it's got the government worried.  Ale i tak to vládě dělá starosti.
The matter cost them not a single government contract.  Nepřišli ani o jednu vládní zakázku.
Most of his business was local, most from government for surveys.  Většinou přepravoval klienty jen lokálně.
You go to work too early to be a government lawyer.  Chodíte do práce příliš brzy, abyste mohl být vládním úředníkem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgovernor   grace   gracious   gradation   grade   grader   gradient   grading