Nainstalujte si:
       

Překlad governing


governing = řízení; řídící; regulace; ovládání; dominující; regulační; směrodatný; vedení
engine-rpm governing = regulace otáček motoru; řízení otáček motoru;
rpm governing = řízení otáček; regulace otáček; by pass governing = regulace obtokem;
government   governor   grace   gracious   gradation   grade   grader   gradient