Nainstalujte si:
       

Překlad governed


governed = řízený; řídil; řízeno zákonem


Překlad governed z webu:
It governed the kel'en's whole being.  Ovládala celou bytost kel'ena.
These things are governed by immutable laws, she said at last.  Ty věci podléhají neměnným zákonům, řekla po chvíli.
So the world is governed by the predators, who become the potentates.  Takže svět je řízen dravci, kteří se stávají hlavami států.
But then those fights had been governed by rules.  Jenže to byly souboje řízené pravidly.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgoverning   government   governor   grace   gracious   gradation   grade   grader