Nainstalujte si:
       

Překlad govern


govern = řídit (též jaz.); panovat; ovládnout; vládnout (fakticky); pojit se (s mluvnickým pádem); ovládat (fakticky); určovat; regulovat (zejména automaticky, chod); platit (jako zásada); vyžadovat (jaz.); vést; upravovat; spravovat; určit; platit jako zásada


Překlad govern z webu:
You govern well.  Vládneš dobře.
Wizards who can barely govern themselves?  Mágové, kteří nejsou schopni pořádně vládnout ani sami sobě?
Human flesh wasn't designed to govern such force.  Lidské tělo nebylo uzpůsobeno, aby zvládlo takovou sílu.
To govern this land is to govern its lords.  Vládnout této zemi znamená vládnout jejím lordům.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgoverned   governing   government   governor   grace   gracious   gradation   grade