Nainstalujte si:
       

Překlad gossip


gossip = klevety; klábosit; klepy; klepna; drbna; klevetník; pomluvy; povídálek; babská huba (osoba, přen.); povídačky; tlachy; klábosení (o jiných); povídání (o jiných); klípky (ze společnosti); řeči (ze společnosti); klevetnice; hra na tichou poštu; povídat si
malicious gossip = pomluvy; zlomyslné pomluvy; piece of gossip = kleveta;

Překlad gossip z webu:
Hangar gossip was as reliable as coffee shop rumors.  Drby z hangáru bývaly zhruba stejně věrohodné jako kavárenské řeči.
Lordy, the gossip that goes on.  Páni, tady se nadělá drbů.
Mallory found this gossip difficult to believe.  Mallorymu se takovým zvěstem ani nechtělo věřit.
The place buzzed with gossip and speculation.  Budovou kolovaly pověsti i nejrůznější spekulace.
Any loose ends of dinner gossip would be wrapped up.  Přetřásli jsme všechna témata nakousnutá při ve­čeři.
Hopes were raised and raised as the gossip got recycled.  Klepy se přetřásaly a naděje rostly.
Stimer get busy on the phone and the backfence gossip circuit.  Stirnere vezměte si na starost telefony a šeptandu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC TranslatorGothic   gotta   gourd   govern   governed   governing   government   governor