Nainstalujte si:
       

Překlad goods


goods = textilie; tkaniny; nadání; náklad; movitý majetek; nákladní (pro zboží); nezvratné důkazy; kradené věci; kompromitující věci; osobní movitý majetek (veškerý)
bonded goods = zboží pod celní uzávěrou; zboží v záznamním řízení; zboží v celním záznamu; dosud neproclené zboží; neproclené zboží;
branded goods = zboží s prodejní značkou; značkované zboží; značkové zboží;
bulk goods = hromadné zboží; sypké zboží;

Překlad goods z webu:
We've goods to trade.  Můžeme jim nabídnout své zboží.
We were his goods and chattels.  Byli jsme jeho zboží a movitý majetek.
Will you fetch my goods and chattels out of the folly?  Doneseš mi prosímtě z letohrádku mých pět švestek?
Do you have the trade goods we talked about?  Máš to zboží, o kterém jsme mluvili?
They've stolen my ship and my goods and murdered one of my men.  Ukradli mi loď a zboží a zavraždili jednoho z mých mužů.
These wirrs are exchanged with others for goods and services.  Pho pak vymění s jinými za zboží nebo za jiné služby.
She glanced at the stacked boxes and piled goods around them.  Přeletěla pohledem vyložené bedny a nakupené zboží kolem nich.
I know of only one way to bring the goods out.  Znám jenom jedinou cestu, jak vynést zboží ven.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgoods vehicle   goofy   goose   gorge   gospeller   gossip   Gothic   gotta