Nainstalujte si:
       

Překlad goodness


goodness = dobrota; milost; půvab; graciéznost; laskavost; vlídnost; milosrdnost; dobrá jakost; výbornost; chuť (potraviny); vůně (potraviny); síla; proboha; jakost; plodnost; jezusmankote
thank goodness = bohudíky; zaplať pánbůh;

Překlad goodness z webu:
Goodness me, said the tortoise.  I ty má boží dobroto, zavrtěla želva hlavou.
But the goodness in you fought back.  Ale dobro v tobě bojovalo.
I wish to goodness you had not lost him.  Ani nevíte, jak mé mrzí, že jste ho ztratili.
I've got it thank goodness it isn't damaged.  Už ho mám - díky bohu - nic se mu nestalo!
Oh, show some backbone, man, for goodness sake.  No tak, člověče, ukažte, že máte nějakou páteř, proboha!
I am wise in the ways of goodness as well as those of evil.  Dobře se vyznám v cestách dobra, stejně jako zla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgoodness!   goods   goods vehicle   goofy   goose   gorge   gospeller   gossip