Nainstalujte si:
       

Překlad goodbye


goodbye = sbohem!; na shledanou!; sbohem; nashledanou; adieu; dobrák
say goodbye = rozloučit se; loučit se;

Překlad goodbye z webu:
Goodbye now.  Zatím nashle.
Say goodbye to 'em, boy.  Rozluč se s nimi, chlapče.
Mitch said goodbye and returned to his office.  Mitch řekl sbohem a vrátil se do své kanceláře.
Let's just say goodbye now.  Bylo by nejlepší se rozloučit.
I was literally saying goodbye to millions.  Vždyť se loučím doslova s miliony.
You don't have to say goodbye yet.  Ještě se se mnou nemusíte loučit.
He wondered if he were saying goodbye to the world.  Uvažoval, zda říká světu sbohem.
And then, is it bed or marriage bells or goodbye or what?  A co potom, postel nebo svatební zvony, anebo dlouhé sbohem?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgoodness   goodness!   goods   goods vehicle   goofy   goose   gorge   gospeller