Nainstalujte si:
       

Překlad good turn


good turn = dobrá služba (laskavost); oplátka (za dobrou službu); laskavost (dobrá služba); obrat k dobrému; dobrý skutek; dobrá nálada; dobrá atmosféra
do a good turn = prokázat dobro; do sb. a good turn = posloužit komu (prokázat dobro);

Překlad good turn z webu:
One good turn deserves another.  Dlužím ti protislužbu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgoodbye   goodness   goodness!   goods   goods vehicle   goofy   goose   gorge