Nainstalujte si:
       

Překlad good time


good time = správný čas; vhodná doba; dlouhá doba; bezvadný právní titul
in good time = v pravý čas; zavčas; all in good time = všechno má svůj čas;
have a good time = mít se hezky;

Překlad good time z webu:
Now would be a good time to buy land here.  Teď by tu byla vhodná doba na nákup pozemků.
Case decided it was a good time to smile.  Case si řekl, že je to správná chvíle k úsměvu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgood turn   goodbye   goodness   goodness!   goods   goods vehicle   goofy   goose