Nainstalujte si:
       

Překlad good form


good form = dobré chování; dobrá forma; pro pána krále
be in good form = být zdravý;
good reputation   good time   good turn   goodbye   goodness   goodness!   goods   goods vehicle