Nainstalujte si:
       

Překlad good for nothing


good for nothing = bezcenný; budižkničemu; být k ničemu; dobrý k ničemu; bravo! výborně!
be good for nothing = nebýt k ničemu;

Překlad good for nothing z webu:
Nothing good, never good, good for nothing.  Nic dobrého, nikdy dobré, dobré k ničemu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgood form   good reputation   good time   good turn   goodbye   goodness   goodness!   goods