Nainstalujte si:
       

Překlad good cheer


good cheer = veselí; dobrá nálada; dobré chování
be of good cheer = buď dobré mysli;

Překlad good cheer z webu:
Be of good cheer, she radioed.  Vydrž, povzbuzovala mě.
Come forth and be of good cheer!  Pojď ke mně a raduj se!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgood faith   good for nothing   good form   good reputation   good time   good turn   goodbye   goodness