Nainstalujte si:
       

Překlad going


going = jdoucí; jdoucí; chůze; chod; pohyb; odchod; odjezd; moderní; šířka stupně (schodů); v chodu; v módě; jsoucí; existující; k dostání (stále ještě); průběh; běžný; délka schodiště; obchod; pokračující; provozní; stávající se; zavedený; po ruce jsoucí
get going = vyrazit; dát se do toho; uvést do chodu; spěchat; vzrušit;
keep going = pokračovat; fungovat dál; udržovat v chodu; zůstávat; udržovat v provozu;
set going = uvést do pohybu; rozhýbat (uvést do pohybu); spustit; uvést v chod; jdeš;

Překlad going z webu:
Going where?  Kam jedou?
I'm going away.  Jedu pryč.
I am going to.  Půjdu tam.
He was not going home.  Nešel domů.
So what are you going to do?  Tak co uděláš?
He knew that he was going to die.  Věděl, že zemře.
Wells told me as we were going upstairs.  Na co přišli?
I don't know about these people we're going to.  Já ty lidi tam vůbec neznám.
He was used to not knowing what was going on.  Už se s tím dávno smířil.
Now which way should it be, he asked himself, going to sleep.  Tak jak to provedu?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgoing down   going to   good cheer   good faith   good for nothing   good form   good reputation   good time