Nainstalujte si:
       

Překlad going to


going to = chození do; chystat se; chodící do (2. p.); prohlídka
be going to = hodlat; zamýšlet; jít do; chystat se (něco udělat);
I'm going to = chystám se (něco udělat); jedu do (2. p.); I am going to = zamýšlím;

Překlad going to z webu:
Going to be busy.  Bude to perné.
I'm going to bed.  Jdu spát.
I am going to do it!  Udělám to!
What are you going to do?  Co uděláš?
So what are you going to do?  Tak co uděláš?
He knew that he was going to die.  Věděl, že zemře.
This is how the operation is going to work.  Operace proběhne takto.
So what do you think the bastard's going to do?  A co myslíš, že ten hajzlík podnikne?
I've got work to do, and they're not going to stop me.  Mám práci a oni mé nezastaví.
Now which way should it be, he asked himself, going to sleep.  Tak jak to provedu?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgood cheer   good faith   good for nothing   good form   good reputation   good time   good turn   goodbye