Nainstalujte si:
       

Překlad going down


going down = jdoucí dolů; sahající; scházející; sjíždějící; vycházení
be going down = jít dolů; jet dolů;

Překlad going down z webu:
I'm going down to investigate.  Jdu dolů prohlédnout to.
How's it going down there?  Jak to tam jinak vypadá?
The sun was going down by then.  Slunce tou dobou už zapadalo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgoing to   good cheer   good faith   good for nothing   good form   good reputation   good time   good turn