Nainstalujte si:
       

Překlad gobbing


gobbing = základka; zakládání; hltat (též přen.)
double gobbing = dvoukapkový způsob; dvoukapkové dávkování;
triple gobbing = trojkapkový způsob; trojkapkové dávkování;
goblet   goggles   going   going down   going to   good cheer   good faith   good for nothing