Nainstalujte si:
       

Překlad go home


go home = jít domů; mít účinek; neminout cíl; sedět; vracet se; vrátit se; zasáhnout cíl; jdi domů; mít záchvaty horečky
let's go home = jedeme domů; jdeme domů;

Překlad go home z webu:
Go home to them.  Jdi k nim domů.
Don't go home without me.  Nechoďte beze mne domů.
Can we go home now?  Nemohli bychom se teď vrátit domů?
I want to go home .  Chci jet domů.
I'll be ready to go home in a few minutes.  Za několik minut budu hotov a můžeme jet domů.
Yes, but aren't we allowed to go home for a change of clothes first?  To jo, ale neměli bysme se dojít nejdřív domů převlíct?
Anything else you want to know or can we go home now?  Ještě něco chceš vědět, nebo už můžeme jít domů?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgobbing   goblet   goggles   going   going down   going to   good cheer   good faith