Nainstalujte si:
       

Překlad gloves


gloves = rukavice (pl.); prstové rukavice; žhavicí spirála
antivibration gloves = rukavice tlumící otřesy; protivibrační rukavice;
insulating gloves = rukavice izolační (pl.); izolační rukavice;

Překlad gloves z webu:
The gloves come off.  Rukavice jdou dolů.
She wore gloves and a hat.  Objevila se uprostřed odpoledne.
How about some gloves for me?  Nebyly by nějaké rukavice i pro mě?
He never took the gloves off.  Nikdy si ty rukavice nesundal.
You are both now wearing your gloves with the armored palms?  Máte oba rukavice s pancéřovanou dlaní?
She had on a widebrimmed hat and gloves to protect her from the sun.  Klobouk s širokou krempou a rukavice ji chránily před sluncem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgo at   go bail   go home   gobbing   goblet   goggles   going   going down