Nainstalujte si:
       

Překlad gloss


gloss = lesk; pozlátko; vysvětlivka; glosa; vyleštit; komentovat (nepříznivě nebo zaujatě); opatřit poznámkami; lesklý povrch (nátěr); klamné zdání; poznámka; glosář; komentář; vykládat falešně; překrucovat; glosovat; připojit poznámky; zaujatě komentovat; vpis
full gloss = plný lesk; vysoký lesk;
high gloss = vysoký lesk; lesk vysoký;

Překlad gloss z webu:
No glossy eightby-ten.  Tentokrát žádná fotka.
D'yee speakat te gloss?  Mlufitje kreolem?
Murray slid the eightby-ten color glossies across his desk.  Murray posunul přes stůl lesklé barevné fotografie.
The nails of his pudgy fingers looked as glossy as his lips.  Nehty jeho tlustých prstů se leskly stejně jako jeho rty.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorglove   gloves   go at   go bail   go home   gobbing   goblet   goggles