Nainstalujte si:
       

Překlad globular


globular = kuličkový; kulovitý; globulární; zrnitý; kulový; kuličkovitý; kulička
assumes globular = předpokládaný globál; předpokládaný celek;

Překlad globular z webu:
His globular, exophthalmic eyes were quite distraught.  Kulaté, vypoulené oči mu neklidně těkaly.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorglobule   gloss   glove   gloves   go at   go bail   go home   gobbing