Nainstalujte si:
       

Překlad globe


globe = zeměkoule; planeta; glóbus; koule; země; geoid; báň (svítidla); bulbus; svítidlová báň; koule oční; sférický; kulovité stínidlo; muška s tunelem
celestial globe = glóbus hvězdný; hvězdný globus;

Překlad globe z webu:
The globe started to spin.  Koule se začala znovu otáčet.
Fin du globe , answered his hostess.  Fin du globe, odvětila hostitelka.
The small white globe was the supernova bomb.  Malá bílá koule byla bomba na principu supernovy.
It was like a globe with a thousand facets;  Byl jako koule s tisíci fasetami;
You will note that the globe is slowly revolving.  Jistě sis všiml, že glóbus se pomalu otáčí.
When the water rushes out of the globe it leaves the salt behind.  Když voda utíká z koule, nechává za sebou sůl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorglobular   globule   gloss   glove   gloves   go at   go bail   go home