Nainstalujte si:
       

Překlad glaze


glaze = glazura; poleva; lesk; zasklít; glazurovat; opatřit polevou; email; námraza; náledí; opatřit glazurou; polít polevou; glazovat; leštit; opatřit sklem; hladit; ztratit výraz; ledový povlak; dát skelný povlak; povléct; ledovka; zasklívat; brousit s leskem
goldstone glaze = aventurinová glazura; avanturinová glazura;
transparent glaze = průsvitná glazura; průhledná glazura;

Překlad glaze z webu:
That glazed look in your eye.  Ten zastřený pohled tvých očí.
His eyes glazed over.  Oči mu znehybněly.
His eyes were glazed over.  Oči se mu zamžily.
Her open eyes were glazed.  Její otevřené oči byly glazované.
His eyes were swollen and glazed.  Oči měl napuchlé a strnulé.
It was fat, goldenbrown and beautifully glazed.  Byl velký, oblý, do zlatová vypečený a překrásně lesklý.
Ricky was zombielike, with pale skin and glazed eyes.  Ricky vypadal jako živá mrtvola, byl bledý a hleděl do prázdna.
My country is cold and bleak outside our glazed cities.  Má země, kromě našich zastřešených měst, je chladná a pustá.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorglazing   glider   globe   globular   globule   gloss   glove   gloves