Nainstalujte si:
       

Překlad glasses


glasses = brýle; sklenice (pl.); sklo; brejle; brýlový; skleněná kulička
dark glasses = temná skla; tmavé brýle;
eye-protection glasses = ochranná brýlová skla; protislunečná skla; brýlová protisluneční skla;
field glasses = dalekohled; triedr;

Překlad glasses z webu:
His glasses winked in the light.  Brýle se mu leskly ve světle.
Put the glasses back?  Aby vrátili skleničky zpátky?
He handed the glasses over.  Rozdal skleničky.
He was polishing his glasses furiously.  Zuřivě si čistil brýle.
He blinked it away, spotting his glasses with sweat.  Zamrkal a potem si ušpinil brýle.
Roden wrinkled his nose to hold his glasses up.  Roden si posunul brýle na nose.
I almost expected him to take off his glasses and rub his eyes.  Skoro to vypadalo, že si sundá brýle a protře si zrak.
Weak and swimmy behind the thick lenses of his glasses .  Slabé a slzavé za silnými čočkami brýlí… ale laskavé.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorglassware   glaucoma   glaze   glazing   glider   globe   globular   globule