Nainstalujte si:
       

Překlad glass


glass = sklenice; sklo (surovina, nádobí, výrobky); sklenka; tlakoměr (předmět ze skla); teploměr (předmět ze skla); barometr (předmět ze skla); dalekohled (předmět ze skla); kukátko (předmět ze skla); mikroskop (předmět ze skla); zrcadlo (předmět ze skla)
acrylic glass = akrylové sklo; plexisklo;
amber glass = jantarové sklo; ambrové sklo;
ancient glass = antické sklo; staré sklo;
annealed glass = chlazené sklo; sklo zbavené pnutí; žíhané sklo;
anti-dazzle glass = protisluneční sklo; reflexní sklo;

Překlad glass z webu:
Glass shattered.  Sklo se tříštilo.
A glass flower.  Je to skleněná květina.
What wasn't glass was marble.  Co nebylo ze skla, bylo z mramoru.
Murray held his glass up.  Zvedl sklenici.
He sipped at a glass of wine.  Srkal ze sklenice víno.
Could you pour me a glass of water?  Mohl bys mi nalít sklenici vody?
She mopped the base of her glass with a napkin.  Utřela skleničku ubrouskem.
I felt suddenly dizzy and put the glass down.  Postavil jsem sklenici.
All he had to do was break the glass and take it.  Stačilo rozbít sklo a vzít si je.
She stood and walked to the bar for a glass of water.  Vstala a šla k baru pro sklenici vody.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorglass window   glasses   glassware   glaucoma   glaze   glazing   glider   globe