Nainstalujte si:
       

Překlad glare


glare = zlobný pohled; záře; prudké světlo; pronikavý pohled; pozlátko; třpytit se; oslňovat; zářit; planout (oslnivě); oslnivý třpyt; oslnivý lesk; oslnivá záře; upřený pohled; hladký
discomfort glare = rušivé oslnění; psychologické oslnění;

Překlad glare z webu:
The glare in the place was painful.  Pronikavé světlo bodalo do očí.
Malicia could glare better than a cat.  Zlomyslena uměla zablýskat očima lépe než kočka.
He paused to glare at us.  Přestal a zadíval se na nás.
Bewt cast a venomous glare at the banker.  Bewt vrhl na bankéře nenávistný pohled.
That earned me a brief, dark glare before he returned to his work.  Vrhl na mě rychlý temný pohled a pustil se znovu do práce.
He was a mote caught in the glare of the noon sun.  Připomínal nočního motýla polapeného ve výhni poledního slunce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorglass   glass window   glasses   glassware   glaucoma   glaze   glazing   glider