Nainstalujte si:
       

Překlad glad eye


glad eye = zamilované oči; zamilovaný pohled; přátelské podání ruky
give the glad eye = vrhat zamilované pohledy; give sb. the glad eye = vrhat zamilované pohledy na (koho);
glance   gland   glare   glass   glass window   glasses   glassware   glaucoma