Nainstalujte si:
       

Překlad giving


giving = dávající (3. p., 4. p.); dávání (3.p., 4. p.); mající; darující; poskytnutí; udání; rozdávání (2. p.)
for giving = za dávání (2. p.); za poskytnutí (2. p.);

Překlad giving z webu:
Giving him advice!  Jak mu udělujeme rady!
You're giving up?  Vy se vzdáváte?
I'm not giving up.  Nevzdám se.
So we are giving it away.  Takže to rozdáváme.
Julia seemed to be giving orders.  Julie zřejmě vydávala rozkazy.
The captain barely paused before giving her answer.  Než odpověděla, kapitánka nepatrně zaváhala.
We won her, ah, friendship, by giving her needles.  Získávali jsme její… hm… přátelství za jehly.
They made me ill, and they kept giving them to me.  Bylo mi z nich špatně, ale oni mi je dávali dál.
The branches of the trees met above it, giving a tunnellike darkness.  Větve stromů se nad ní klenuly jako tunel a stínily ji.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorglad eye   glance   gland   glare   glass   glass window   glasses   glassware