Nainstalujte si:
       

Překlad gives


gives = dává (3. p., 4. p.); dá; dávající (3. p., 4. p.)


Překlad gives z webu:
Gives a nice speech, though.  Ale projev má pěkný.
What gives here?  O co tady půjde?
And that gives the enemy power.  Kdo je nepřítel?
Not that she gives a damn.  Asi jí to nevadilo.
Sometimes the magician just gives up.  A někdy to potom čaroděj i vzdá.
Every effect that one produces gives one an enemy.  Všechno, čím někdo vyniká, získává mu nepřátele.
And your voice on the radio gives me hope.  A váš hlas v rozhlase mi dodává naději.
Not that the sight of you lot gives me any confidence.  Ne, že by mi pohled na tebe dodával příliš důvěry.
You want a lift, a ship arrives and gives you one.  Chceš se svézt, loď přiletí a sveze tě.
He goes to a man who makes shoes and gives him food in exchange.  Půjde za mužem, který vyrábí boty, a dá mu za ně jídlo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgiving   glad eye   glance   gland   glare   glass   glass window   glasses