Nainstalujte si:
       

Překlad giver


giver = dárce; pořadatel; výstavce; trasant; trasant směnky; dárcovský; dává (3. p., 4. p.)
Indian giver = dárce, který si bere věc zpět; dárce;

Překlad giver z webu:
He thought of the giver the short, small man on the horse.  Vzpomněl si na dárce - malého mužíka na koni.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgives   giving   glad eye   glance   gland   glare   glass   glass window