Nainstalujte si:
       

Překlad given


given = daný; dal (3. p., 4. p.); existující; dohodnutý; stanovený (pevně); sjednaný; dán; určený; datovaný; libující si; náchylný; vyhotovený; jestliže; pevně stanovený; dotyčný; uvedený; příslušný; stanovená doba
have given = dali (něco); dostali (něco);
is given = dostal (4. p.); je dán; je mu dán; dostává; they are given = oni dostali;
to a given = dané (3. p.);

Překlad given z webu:
Given by whom?  Jasná pro koho?
I've given my word.  Dal jsem přece slovo.
He was given to us.  Byl nám předán.
What had they given her?  Co jí to dali?
The whole center had given way.  Celý střed se sesunul.
With importance it should be given quickly.  Necesse est dáti znamení rychle.
Why had such a soul been given to him?  Proč jen dostal takovouhle duši?
But the pictures in the book had given him an idea.  Jenže obrázky v knize mu vnukly jistý nápad.
You have a good memory, and you have given me the facts faithfully.  Máte dobrou paměť a fakta jste mi podal věrně.
It was clear to them both that he'd already given in.  Oběma už bylo jasné, že se podrobí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgiven to   giver   gives   giving   glad eye   glance   gland   glare