Nainstalujte si:
       

Překlad girder


girder = nosník; trám; traverza; podepřít trámem; rám; průvlak; stropnice; zesílit nosníkem; prut; trámový; opěra; masívní trám; botka
apex girder = vrcholový nosník; hřebenový nosník;
bowstring girder = parabolický nosník; příhradový parabolický nosník;
box girder = skříňový nosník; truhlíkový nosník; komorový nosník; komorový trám; komůrkový nosník; díl podporovaný; nosník jeřábu;

Překlad girder z webu:
It picked its methodical way back across its girder and into darkness.  Metodicky zvolil zpáteční cestu přes nosník do temnot.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgirlfriend   given   given to   giver   gives   giving   glad eye   glance