Nainstalujte si:
       

Překlad gifted


gifted = nadaný; talentovaný; geniální; talentovat; chápavý; dar
highly gifted = vysoce nadaný; vysoce nadaná; vysoce nadané;

Překlad gifted z webu:
He's gifted in diplomacy.  Má diplomacii v krvi.
You're just gifted .  Ty máš jenom dar!
He was also a gifted tactician and a man of puritanical integrity.  Byl to nadaný taktik a člověk s puritánsky vyrovnanou osobností.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorginger   ginger up   girder   girlfriend   given   given to   giver   gives