Nainstalujte si:
       

Překlad getting on


getting on = vychází (s někým, s něčím, jak); dařící se; nasedání; poznávat
I am getting on = vycházím jak;

Překlad getting on z webu:
It's getting on my nerves.  Leze mi to na nervy.
Are we getting on this boat?  Chcete nastoupit na tu loď?
Her frantic edge was getting on my nerves.  Její překotnost a neklid mi brnkaly na nervy.
See how much operational data they're getting on this sortie.  Podívejte se, kolik operačních dat na tenhle výjezd dostávají.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgherkin   giddy   gifted   ginger   ginger up   girder   girlfriend   given