Nainstalujte si:
       

Překlad get it


get it = dostat to; obstarat; získat to; dostat co proto; slíznout si to; vzpříčit se
I don't get it = já to nechápu;

Překlad get it z webu:
Get it off.  Sundej to.
I'll get it done.  Já to zvládnu.
Do you get it yet?  Už ti to dochází?
I'll have to get it myself.  Musím pro něj zajít sám.
We do, but let's get it done.  To máme, ale udělejme to.
How are we going to get it to her?  Jak jí je dopravíme?
Because they're gonna sue you to get it back.  Protože vás zažalují, aby to dostali zpátky.
She put it in her mouth to get it warm.  Strčila ji do pusy, aby kost trochu ohřála.
Let's get down let's do the dog let's get it on get it on get it on.  Poď na všechny čtyři budem to dělat jako psi poď poď.
I'll need some help to wrap it up and get it down to the car.  Budu potřebovat něčí pomoc při balení a přenosu do auta.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgetting   getting on   gherkin   giddy   gifted   ginger   ginger up   girder