Nainstalujte si:
       

Překlad gesture


gesture = gesto; gestikulovat; posuněk; posunek; gestikulace; pohyb; ukázat; mávnutí; gestikulování
grand gesture = veliké gesto; velkolepé gesto;

Překlad gesture z webu:
By gesture you evoke its voice.  Jen gesta a nástroj vydává tóny.
I made a gesture of resignation.  Bezradně jsem pokrčil rameny.
Then he froze, the gesture uncompleted.  Vtom strnul, uprostřed pohybu.
And she performed a graceful gesture of respect and left him.  A vykonala elegantní zdvořilé gesto, než ho opustila.
At last he nodded, changed the gesture for a mri one.  Nakonec přikývl, použil gesta mri.
There was a parodic coldness about this gesture .  Bylo to parodicky studené gesto… a taky prázdné.
Ryan saw a man by the island point and gesture to them.  Ryan viděl, jak kdosi u nástavby na ně ukazuje a gestikuluje.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorget it   getting   getting on   gherkin   giddy   gifted   ginger   ginger up