Nainstalujte si:
       

Překlad geography


geography = zeměpis; geografie; uložení dat; uložení; geologický
dialect geography = jazykový zeměpis; dialektová geografie;
economic geography = ekonomická geografie; hospodářský zeměpis;
linguistic geography = jazykový zeměpis; lingvistická geografie;

Překlad geography z webu:
Mere household geography wasn't the only difficulty, though.  Běžná domácí topografie však nebyla jediný problém.
I remember that from my geography lessons.  Vzpomínám si na to ze zeměpisu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgeometry   German   german   German   gesture   get it   getting   getting on