Nainstalujte si:
       

Překlad gentleman


gentleman = džentlmen (čestný muž, ušlechtilý); pán; muž (vzdělaný, uhlazený, ušlechtilý); vznešený člověk; urozený člověk; člověk žijící z bezpracného důchodu; poslanec
country gentleman = příslušník venkovské šlechty; zeman; velkostatkář;

Překlad gentleman z webu:
This gentleman on floor.  Tady s tím gentlemanem na zemi.
Has this gentleman gone, then?  Už ten pán odešel?
A very nice gentleman he is, sir.  On je velmi dobrý člověk, pane.
Mick came strolling like a gentleman across the lobby.  Mick se teď krokem gentlemana procházel halou.
That is an item which cannot do a gentleman and scholar any credit.  A vůbec, nosit takovou věc neslouží gentlemanovi a učenci ke cti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgenus   geography   geometry   German   german   German   gesture   get it