Nainstalujte si:
       

Překlad generator


generator = generátor; ploditel; dynamo; původce; parní kotel; vyvíječ (plynu, páry ap.); zdroj; vařák; tvořicí prvek; tvořicí přímka; varník; regenerátor; alternátor; vypuzovač; parogenerátor; generátorový; generátor funkce; základní tón; generující program
aerosol generator = zmlžovač; zamlžovač;
alternating-current generator = alternátor; generátor střídavého proudu;
auxiliary generator = sériový generátor; pomocný generátor;
axle-driven generator = nabíjecí dynamo; nápravové dynamo; generátor nosné;

Překlad generator z webu:
Tone generator on.  Tónový generátor.
When the generator died, the pump had quit.  Když generátor zmlkl, pumpa se taky zastavila.
Even if the generator quit now, it would be fine.  I kdyby teď generátor vypověděl službu, voda by stačila.
The flywheel is in here, electric generator on its shaft.  Setrvačník je támhle, elektrický generátor na ose.
The guards were just wrestling the shield generator out of it.  Strážní z ní právě usilovně vytahovali štítový generátor.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgenerosity   gentleman   genus   geography   geometry   German   german   German