Nainstalujte si:
       

Překlad generation


generation = generace (2. p.); plození; generování (též jaz.); pokolení; vývojový stupeň; tvoření; vytváření; výroba (energie); buzení; vývin; tvorba; generační; vyvíjení; lidský věk; vyrábění; generační rozdíl
character generation = vytváření znaků; generování znaků;
equivocal generation = prvorození; abiogeneze;
heat generation = vytváření tepla; vývoj tepla; vývin tepla;
power generation = výroba elektrické energie; výroba elektřiny; předešlá generace;

Překlad generation z webu:
A generation earlier that question had been an easy one.  O jednu generaci dříve to byla otázka snadná.
We're a generation of dinosaurs, we the few who survived.  Jsme generace dinosaurů, jen pár nás přežilo.
There's a new generation every three hours?  Nová generace každé tři hodiny?
And eventually a new generation will retaliate.  A po nějaké době doroste nová generace.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgenerator   generosity   gentleman   genus   geography   geometry   German   german