Nainstalujte si:
       

Překlad generated


generated = vygeneroval; vygenerovaný; vytvořený; generovaný; vzniknout; vytvořil; vyvolaná doprava


Překlad generated z webu:
Whoever had generated them didn't know much about soldiering.  Ať ho sestavoval kdo chtěl, o vojenské činnosti toho moc nevěděl.
But this decision generated other problems.  Takové rozhodnutí ovšem přinášelo s sebou jiné problémy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgeneration   generator   generosity   gentleman   genus   geography   geometry   German