Nainstalujte si:
       

Překlad generalship


generalship = generálská hodnost; generálská funkce; vojevůdcovská zdatnost; dokonalá strategie; dokonalá taktika; obratné vedení; obratné řízení; takt; diplomacie; vrchní velení; vojenská taktika; vojenské umění; generálství; vojevůdcovství; generovat (4. p.)
attorney generalship = generální prokuratura; hlavní prokuratura; funkce generálního prokurátora;
generated   generation   generator   generosity   gentleman   genus   geography   geometry