Nainstalujte si:
       

Překlad general


general = generální; všeobecný; obecný; stratég; taktik; veřejný; obyčejný; celkový; vojevůdce; přibližný; velitel; globální; souhrnný; rámcový; povšechný; valný; široký; plenární; celoplošný; všestranný; všeobecné údaje; všeobecné informace; univerzální; generál
attorney general = hlavní státní zástupce; vrchní návladní;
in general = obecně; v obecných (6. p.); obvykle; povšechně vzato; vůbec; obyčejně; všeobecně;

Překlad general z webu:
General who?  Jakej generál?
The general knew.  Generál vě­děl.
One's a general now.  Ti dva, co jsem dostal ven.
Of course, the general nodded.  Samozřejmě, potvrdil generál.
That's the message the general gave me?  To byl ten vzkaz, který mi poslal generál?
I find drug use in general to be boring.  Obecně vzato, shledávám užívání drog nudným.
We know what to do, the general nodded.  Víme, co máme dělat, přikyvoval generál.
Behind him walked two officers of his general staff.  Za ním šli dva důstojníci generálního štábu.
Let us discuss the merchandise in a more general way.  Co kdybychom si nejdřív o mém zboží popovídali jen tak všeobecně?
There was a lot of smoke and flame and general excitement.  V obraze bylo také mnoho kouře, plamenů a všeobecného vzrušení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgeneral average   general meeting   general public   general terms   generalship   generated   generation   generator