Nainstalujte si:
       

Překlad general terms


general terms = všeobecné podmínky; obecné termíny; obecný trend
in general terms = všeobecně řečeno; celkově vzato; obecně; speak only in general terms = mluvit jen neurčitě; he spoke only in general terms = mluvil jen neurčitě;

Překlad general terms z webu:
Just guilty in general terms.  Ale všeobecně vinen jistě byl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgeneralship   generated   generation   generator   generosity   gentleman   genus   geography