Nainstalujte si:
       

Překlad general public


general public = široká veřejnost; veřejný; všeobecná veřejnost; obecný díl
the general public = veřejnost; široká veřejnost; všeobecnost;

Překlad general public z webu:
But with luck the general public will never know.  Ale při troše štěstí se o tom veřejnost vůbec nedozví.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgeneral terms   generalship   generated   generation   generator   generosity   gentleman   genus