Nainstalujte si:
       

Překlad gears


gears = ozubený převod; ozubená kola; rychlostní páka
change gears = řadit rychlost; řadit převodové stupně;
shift gears = řadit rychlosti; řadit převodové stupně; řadit rychlost; clashing of gears = hluk řazení;
train of gears = sada ozubených kol;
valve timing gears = rozvodová kola;

Překlad gears z webu:
Glass gears throughout, of course.  Všechny převody jsou pochopitelně taky skleněné.
Platonov changed gears smoothly.  Platonov hladce přešaltroval.
How the mind gears itself for its environment, she thought.  Jak rychle se duševně aklimatizuje ve svém prostředí, pomyslela si.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgearshift   geezer   gender   general   General   general   general average   general meeting