Nainstalujte si:
       

Překlad gearing


gearing = pohon; převod; ozubení; záběr; ozubený převod; ozubené soukolí; poměr půjček k vlastnímu kapitálu; záběr zubu; orientující; řadící (rychlost); ozubené kolo; finanční síla; pákový účinek; hnací ústrojí; schéma řazení převodových stupňů
epicyclic gearing = planetové soukolí; planetový převod;
friction gearing = třecí převod; třecí soukolí;
helical gearing = šikmé ozubení; spirálové ozubení;
palloid gearing = paloidní ozubení; obloukové ozubení;
spiral gearing = spirálové ozubení;

Překlad gearing z webu:
Miles of gearing!  Míle ozubených převodů!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgears   gearshift   geezer   gender   general   General   general   general average